Narva linn


Austatud mittetulundusühingute esindajad!

Alates 1. septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, mille eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ning püsimine. Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, mille liikmeks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ning sihtasutused, mille asutajaks ei ole riik ega kohalik omavalitsus.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on toetada tegevusi, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.

Maksimaalne toetussumma meetme 1 projekti kohta on 2500 eurot ja meetme 2 projekti kohta 4000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile kop@ivol.ee, hiljemalt 1. oktoobriks kell 16:30.

MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus kutsuvad huvilisi vabaühendusi kohaliku omaalgatuse programmi infotundidele Zoom keskkonnas.

Taotluste koostamiseks nõustavad taotlejaid soovi korral Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid:
- Marju Uustalu (Jõhvi), e-post marju.uustalu@ivek.ee, tel: 5294111;
- Tatjana Zamorskaja (Narva), e-post tatjana.zamorskaja@ivek.ee, tel 53006902.


Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektide kaasfinantseerimine Narva linnas

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektide kaasfinantseerimise kord
Käesolev kord reguleerib Narva linnaeelarvest eraldatud rahaliste vahendite käsutamist mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektide kaasfinantseerimiseks.
Linnaeelarvelist kaasfinantseerimist projektile on õigus saada Narvas registreeritud mittetulundusühingutel ja sihtasutustel tingimusel, et projekti tegevused toimuvad Narvas ja/või on Narvaga seotud.
Eraldatud vahendite kasutamise eesmärk on võimaldada kaasfinantseerimist mittetulundusühingute ja sihtasutuste poolt riiklikesse või rahvusvahelistesse abiprogrammidesse või muudesse toetusfondidesse (v.a Narva linna eelarvelised) esitatavatele projektidele.Informatsiooni edastas avaldamiseks:
Viktoria Kaju
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
viktoria.kaju@narva.ee

Lisatud 09.09.2020, 12:44
Muudetud 09.09.2020, 13:42

eelmine järgmine