Narva linn


Narvas ja Ivangorodis toimusid ettevõtjate osalusega ümarlauad

07. oktoobril 2020 toimusid Narvas ja Ivangorodis ümarlauad ettevõtjate osalusega promenaadide alal ettevõtluse arendamise teemal.

Piiriülese koostöö projekti „Jõepromenaadid-3“ (River promenades III) partnerid Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet ja Munitsipaalne organisatsioon „Gorod Ivangorod“ korraldasid üheaegselt Narvas ja Ivangorodis ümarlauad, et arutada ettevõtluse arendamist promenaadide alal. Mõlema poole osalejad töötasid paralleelselt. Ümarlauad alustati ürituse korraldajate ja Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi esindajate tervitussõnadest, esitati info projektist ja projekti tegevustest, gruppides arutati probleeme ettevõtluse arendamises piirialal ja otsiti lahendusi ja suunasid promenaadide alade arendamiseks mõlemates linnades.

Narva poolt võtsid ümarlauast osa 16 era- ja kolmanda sektori esindajat, kes osutavad teenuseid promenaadi alal või selle läheduses, Narva Linnavolikogu piiriäärse ja väliskoostöö komisjoni esimees Jelena Kavrus, Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor Juri Saija ning projekti meeskond.

Ivangorodi poolt osalesid 26 era- ja kolmanda sektori esindajat, munitsipaalse organisatsiooni juht Aleksandr Sosnin, Leningradi oblasti ökonoomika arenduse ja investeeringute komitee juhataja asetäitja Aleksei Kosarev, Ivangorodi administratsiooni juhi esimene asetäitja ja projektijuht Aleksei Sõrovski ning projekti meeskond.

Video kaudu osalesid Eesti rahandusministeeriumi Euroopa territoriaalse koostöö talituse juhataja Margarita Golovko  ja Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi Ühise Tehnilise Sekretariaadi esindaja Riina Vaap.  
Ümarlaudade töö tulemusena olid selgitatud ja priotiseeritud ettevõtluse arendamise peamised probleemid ja pakutud ettevõtluse arendamise võimalused piirialal, sh promenaadide alal. Peamiseks probleemiks oli nimetatud piiri- ja tollikontrolli puudus veetranspordi ja selle reisijate jaoks, mis ei võimalda Narva-Ivangorodi piiri ületamist jõe kaudu. Samuti nimetati katusealuste platside puudumist promenaadil, rangeid piirangud Ivangorodi piirialal ja ebapiisavat turismiinfrastruktuuri promenaadidel, nt WC-d ja elektrivarustuse punktid. Promenaadide arendamise tõukeks võiks saada nt ripptee või funikulööri rajamine üle jõe ja promenaadi, tasuta giidiga õhtutuuride korraldamine, et turistid jääksid ka ööbimiseks, valguse festivali korraldamine Narva jõe mõlemal kaldal ning kämpingu parkimisala ehitamine promenaadi alal.

Ümarlaua osalejad Narvas esitasid ka oma arvamused Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi järgmise perioodi planeerimise teemal.
„Sellised ümarlauad on vajalikud eelkõige selleks, et promenaadide alal loodud tingimused ettevõtluse arendamiseks oleksid määratud ettevõtjate, mitte kohaliku omavalitsuste või piiriülese programmi poolt. Promenaadide ala ei pea olema loodud lihtsalt ala pärast, vaid ta peab olema vajalik“, märkas Ivangorodi poolne projektijuht Aleksei Sõrovski.

See oli juba teine ümarlaud, mis korraldati projekti „Jõepromenaadid-3“ raames. Esimesel ümarlaual, mis oli korraldatud aasta tagasi, 11.10.2019, ettevõtjad ning sihtrühmad arutasid ettevõtluse arendamisega seotud probleeme promenaadidel ja piirialal üldiselt. Mitmeid nimetatud probleemidest juba lahendatakse käesoleval ajal. Näiteks arendatakse turismi navigatsioonisüsteemi Narvas ja luuakse uusi tõmbepunkte promenaadil. Selle ümarlaua korraldamise kohaks ei olnud juhuslikult valitud hiljuti restaureeritud Narva sadama 12. boks (asukohaga Jõe 3, Narva), mis on üheks tähtsaks objektiks Narva jõepromenaadil.

Projekti eesmärgiks on Narva ja Ivangorodi ajalooliste kaldapealsete promenaadide väljaehitamine, muutes piirilinnade jõeäärseid alasid atraktiivseks linnaruumiks, mis tõstavad Narva ja Ivangorodi linna elu-, puhke- ja külastuskeskkonna kvaliteeti ja konkurentsivõimet.
Projekti kaasrahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014–2020. Projekti kogumaksumus on 5 290 443,31 eurot, nendest partnerite omafinantseering - 539 322,56 eurot ning programmi toetus - 4 751 120,75 eurot. Projekt kestab kolm aastat (juuli 2019 - juuni 2022). Täiendav info projektist on leitav lingil: http://www.forttour.net/1-promenades_rus.html.  

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Lisa info:
Olga Smirnova
Tel. +372 35 99275
olga.smirnova@narva.ee
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Lisatud 14.10.2020, 15:43
Muudetud 14.10.2020, 16:12

eelmine järgmine