Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval 26. novembril 2020 kell 16.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.

Päevakord:

1. Ülesande andmine Revisjonikomisjonile kontrollimise “Linnavalitsuse tegevuse seaduslikus, otstarbekus ja tulemuslikus Kosmonaudi 6 kinnistu linnale omandamise korraldamisel“ läbiviimiseks (OE061).
2. Kasutusvalduse tähtaja muutmine (Grafovi tn 27, Narva) (OE062).
3. Narva Linnavolikogu 29.10.2020 otsuse nr 50 „Kinnistu mõttelise osa omandamine (A. Puškini 26, Narva)“ muutmine (OE072).
4. Narva Linnavolikogu 29.10.2020 otsuse nr 52 „Kinnistu omandamine (Kosmonaudi 6, Narva)“ muutmine (OE073).
5. Kinnistute tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile (Aleksander Puškini tänav 31, 33a, Narva) (OE067).
6. Narva Linnavolikogu 29.10.2020 otsuse nr 49 „Munitsipaaleluruumi A. Puškini tn 65-31 Narvas otsustuskorras võõrandamine“ muutmine (OE071).
7. Nõusoleku andmine Narva Õigeusu Gümnaasiumile riigi eelarvest tegevuskulutoetuse andmiseks (OE070).
8. Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine (ME025).
9. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikme S. Gorlatši arupärimisele „Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisest“ (30.10.2020 nr 2-21/10556) vastab linnapea ülesannetes J.Golubeva (13.11.2020 nr 1.27 /10556-2).Larissa Olenina
Linnavolikogu aseesimees

Lisatud 20.11.2020, 14:04
Muudetud 20.11.2020, 14:22

eelmine järgmine