Narva linn


Sotsiaalabiameti konkursid vabadele ametikohtadele

Narva linna Sotsiaalabiamet kuulutab välja konkursi

hoolekandeosakonna spetsialisti ametikohale
(ajutiselt äraoleva ametniku asendamise ajaks)

Ametikoha põhieesmärk:
Ametikoha põhieesmärk on korraldada ja koordineerida sotsiaalhoolekannet ja sotsiaaltööd Narva linnas elavatele täiskasvanutele, kes terviseseisundi tõttu vajavad sotsiaalteenuste- ja toetuste määramist.

Nõudmised kandidaadile:
• kõrgharidus sotsiaaltöö erialal või sellele lähedasel erialal;
• Eesti kodakondsus;
• väga hea suhtlemisoskus erinevate huvigruppidega;
• eesti keele oskus C-1 tasemel;
• vene keele oskus kõrgtasemel;
• pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
• meeskonnatöö valmidus.

Kasuks tuleb:
• varasem töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses sotsiaalvaldkonnas;
• teenistusvaldkonna reguleerivate õigusaktide tundmine.

Teenistusülesannete lühikirjeldus:
• sotsiaalnõustamine;
• abivajavate isikute hooldusvajaduse hindamine ja vajaduse korral neile sotsiaalteenuste- ja toetuste määramine;
• juhtumimenetluse teostamine;
• täisealise isiku üle hoolduse seadmise ja täisealisele isikule hooldaja määramise korraldamine;
• hooldajatoetuse arvestamine;
• eestkostega seonduva töö korraldamine;
• tsiviilmenetlustes, mis on hoolekandeosakonna pädevuses, osalemine;
• võrgustikutöö riigi-, kohaliku omavalitsuse ja teiste asutustega;
• hoolekandeosakonna tööks vajaliku info kogumine ja vahendamine ning andmekogudes sisalduvate andmete töötlemine.

Omalt poolt pakume:
- huvitavat ja mitmekesist tööd ning võimalust ennast täiendada ja teostada;
- professionaalset ja sõbralikku kollektiivi;
- konkurentsivõimeline palk;
- 35 päeva puhkust.

Tööaeg: täistööaeg.

Ametikohale asumise orienteeruv kuupäev: alates 13.03.2017.a.

Ametikoha asukoht: Linda tänav 4, 20309 Narva linn.

CV palume esitada hiljemalt 03.03.2017 kell 12:00 e-postile sotsiaalabiamet@narva.ee või tuua ise Narva linna Sotsiaalabiametisse aadressil Linda tänav 4, 4. korrus, kabinet 406.

Kontaktisik:
Aleksei Ivanov
Narva linna Sotsiaalabiameti peaspetsialist
Telefon: 3569610
E-post: aleksei.ivanov@narva.ee


Narva linna Sotsiaalabiamet kuulutab välja konkursi

sotsiaaltöö osakonna vanemspetsialisti ametikohale
(ajutiselt äraoleva ametniku asendamise ajaks)

Ametikoha põhieesmärk:
Ametikoha põhieesmärk on sotsiaaltöö korraldamine.

Nõudmised kandidaadile:
• kõrgharidus sotsiaaltöö erialal või sellele lähedasel erialal;
• Eesti kodakondsus;
• väga hea suhtlemisoskus erinevate huvigruppidega;
• eesti keele oskus C-1 tasemel;
• vene keele oskus kõrgtasemel;
• pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
• meeskonnatöö valmidus.

Kasuks tuleb:
• varasem töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses sotsiaalvaldkonnas;
• teenistusvaldkonna reguleerivate õigusaktide tundmine.

Teenistusülesannete lühikirjeldus:
• sotsiaalnõustamine;
• sotsiaaltoetuste arvestamine;
• sotsiaalteenuste osutamise korraldamine;
• juhtumikorraldamine;
• võrgustikutöö riigi-, kohaliku omavalitsuse ja teiste asutustega;
• sotsiaaltöö osakonna tööks vajaliku info kogumine ja vahendamine ning andmekogudes sisalduvate andmete töötlemine.

Omalt poolt pakume:
- huvitavat ja mitmekesist tööd ning võimalust ennast täiendada ja teostada;
- professionaalset ja sõbralikku kollektiivi;
- konkurentsivõimeline palk;
- 35 päeva puhkust.

Tööaeg: täistööaeg.

Ametikohale asumise orienteeruv kuupäev: alates 06.03.2017.a.

Ametikoha asukoht: Linda tänav 4, 20309 Narva linn.

CV palume esitada hiljemalt 02.03.2017 kell 12:00 e-postile sotsiaalabiamet@narva.ee või tuua ise Narva linna Sotsiaalabiametisse aadressil Linda tänav 4, 4. korrus, kabinet 406.

Kontaktisik:
Aleksei Ivanov
Narva linna Sotsiaalabiameti peaspetsialist
Telefon: 3569610
E-post: aleksei.ivanov@narva.ee

Vaata veel:
08.02.2017:
Sotsiaalabiameti konkurss lastekaitseosakonna spetsialisti ametikohale

Lisatud 16.02.2017, 13:35
Muudetud 16.02.2017, 14:04

eelmine järgmine