Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 23. märtsil 2017 algusega kell 16.00, Peetri plats 1 II korruse saalis.
Päevakord:

1. Narva Linnavolikogu 21.05.2015 otsuse nr 37 „Projekti “Small ports every 30 miles apart – Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland/Väikesadamad iga 30 miili kaugusel – elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ sildfinantseerimise muutmine.(OE013)
2. Narva Noortekeskuse projekti „Narva, Ivangorodi ja Kingissepa piiriäärse noorte kogukonna koostöö parandamine“ omafinantseeringu kinnitamine.(OE015)
3. SA Narva Linna Arendus projekti „Ärikeskkonna parandamine ning väike ja keskmise suurusega ettevõtete aktiivsuse tõstmine läbi puhkealade arendamise Narvas ja Kingissepas“ omafinantseeringu kinnitamine.(OE016)
4. Projekti „Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks“ omafinantseeringu kinnitamine.(OE017)
5. Projekti „Väike-ja keskmise suurusega ettevõtete kompetentsi, loovuse, suutlikkuse ja koostöö suurendamine majandus- ja sotsiaalarenguks Eesti-Vene piiriäärses regioonis/ 4C Solutions“ omafinantseeringu kinnitamine.(OE018)
6. Narva linna 2017. aasta eelarve muutmine.(ME007)
7. Narva Linnavolikogu 09.06.2016 otsuse nr 196 „Raudtee tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine“ muutmine.(OE014)
8. Narva linnaliinidel sõidupiletihindade kehtestamine.(ME006)
9. Sotsiaal- või tervishoiuvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord Narva linnas.(ME005)
10. Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu liikmete T.Luigase, N.Sinjakova ja A.Tšuhljajevi arupärimisele „NLV tegevusetus seoses üritusega „Utria Dessant 2017““ (22.02.2017 nr 2-21/1999) vastab linnapea T.Tammiste (09.03.2017 nr 1.27/1999-2).
11. Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu liikme T.Luigase arupärimisele „Juurdepääs registritele“ (22.02.2017 nr 2-21/2002) vastab linnapea T.Tammiste (28.02.2017 nr 1.27/1630-2).
12. Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu liikmete A.Tšuhljajevi, N.Sinjakova ja T.Luigase arupärimisele „Korrakaitseseaduse täitmisest“ (22.02.2017 nr 2-21/2003) vastab abilinnapea V.Konovalov (09.03.2017 nr 1.27/2003-2).

Aleksandr Jefimov
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 17.03.2017, 09:55
Muudetud 17.03.2017, 10:15

eelmine järgmine