Narva linn


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet soovib võtta teenistusse täistööajaga järelevalve vanemspetsialisti (ametikoht)

Vanemspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:
•    ehitusseadustiku mõistes riikliku järelevalve teostamine;
•    ehituslubade taotluste menetlemine ja ehituslubade andmine;
•    ehitisregistrisse Narva linna halduspiirkonna ehitus- ja muude teatiste andmete kandmine;
•    Narva linnas ehitamiseks kavandatud ehitistele ehituslubade andmine;
•    elanike konsulteerimine ehitusseadustiku valdkonnas.

Nõudmised kandidaadile:
•    ehitusalane või insener-tehniline kõrgharidus;
•    Vähemalt kolmeaastane ehitusalane töökogemus;
•    Ehitusvaldkonda reguleeriva seadusandluse põhjalik tundmine;
•    Avalikku teenistust ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
•    Teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning ehitusjärelevalve valdkonnas vajalike registrite ja andmekogude kasutamise oskused;
•    Arvuti kasutamise oskus MS Office, Internet, PDF Reader, AutoCAD;
•    Eesti keele oskus C1 tasemel;
•    Vene keele oskus suhtlustasemel;
•    vastavus avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavatele nõuetele.

Kasuks tuleb:
•    varasem töökogemus avalikus teenistuses
•    inglise või muu võõrkeele oskus
•    B-kategooria juhiluba

Omalt poolt pakume:
•    huvitavat ja pingelist tööd
•    konkurentsivõimelist palka
•    enesetäiendamise võimalusi
•    kaasaegseid töötingimusi

Kandideerimiseks esitada elulookirjeldus (CV), haridust tõendava dokumendi koopia ja motivatsioonikiri (max 1 lehel).

Dokumendid palume esitada hiljemalt 31.maiks 2017 e-posti aadressil: karin.uustallo@narva.ee või saata postiga aadressil: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, Peetri plats 5, 20308 Narva, märgusõnaga „Järelevalve vanemspetsialist“.
Kõikide küsimuste korral palume pöörduda Ellen Uusküla poole telefonil 35 99 070 või e-posti kaudu ellen.uuskula@narva.ee

Lisatud 10.05.2017, 15:13
Muudetud 10.05.2017, 15:26

eelmine järgmine