Narva linn


Kohanimede määramise eelnõu teade (Põhja-Svariksaar ja Lõuna-Svariksaar)

Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et vastavalt Narva Linnavolikogu 06.05.2010 määruse nr 20 „Kohanime määramise kord” punktile 3.1 on ettevalmistamisel kohanimede määramise eelnõu (Põhja-Svariksaar ja Lõuna-Svariksaar). Kirjalikud vastuväiteid või ettepanekuid on võimalik esitada e-posti teel kuni 31.05.2017.

Olga Svitškar
Geodeesia ja maakorralduse osakonna vanemspetsialist
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
e-mail: olga.svichkar@narva.ee | telefon: (+372) 359 9173

Lisatud 15.05.2017, 14:25
Muudetud 15.05.2017, 14:31

eelmine järgmine