Narva linn


Haridus- ja Teadusministeerium: õpilased vajavad puhkust ka distantsõppe perioodil

Haridus- ja Teadusministeerium on seisukohal, et õpilased vajavad puhkust ka distantsõppe tingimustes ja kutsub kõiki üles jagama häid mõtteid, kuidas eriolukorra ajal tervisele ohutul viisil ... Loe edasi

Head õpilased ja lapsevanemad, õpetajad, Narva linna elanikud!

Eestis kehtib jätkuvalt eriolukord ning rakendatakse rangeid meetmeid koroonaviiruse tõkestamiseks. Samas on ilusad kevadised ilmad käes ning 20. aprillil algab ka koolivaheaeg. Meie kõigi soov ... Loe edasi

Eesti Loomakaitse Seltsi pöördumine

Eriolukorrast tulenev võimalus veeta rohkem aeg kodus ja suve lähedus paneb nii mõnegi meist ellu viima soovi võtta lemmikloom. Kuid ei tasu unustada, et loomavõtt vajab pea samasugust ... Loe edasi

Ida-Virumaa elanike liikumisharjumuste uuring

Ida-Virumaa elanike liikumisharjumuste uuringu eesmärk on lahenduste väljapakkumise Ida-Virumaal, et elanikel oleks mugav liigelda kasutamata mootorsõidukeid, tegeleda liikumisharrastuse ja ... Loe edasi

Sinilillekampaania “Anname au!”

Aprillikuu alguses algas seitsmes Sinilillekampaania "Anname au!", millega kutsutakse kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide tunnustamiseks kandma Sinilillemärki. Vabariigi Valitsuse poolt ... Loe edasi

Kommunaalteenuseid pakkuvad ettevõtted vastasid linnapea pöördumisele

Aprilli alguses pöördus Narva linnapea Aleksei Jevgrafov kommunaalteenuseid pakkuvate ettevõtete poole palvega, et seoses tekkinud kriisiolukorraga mitte kohaldada Narva linnas viiviseid ja mitte ... Loe edasi

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava uuendamine

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) 27.03.2020 juhatuse otsusega nr 5 on heaks kiidetud Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024. Palume avalikustada ... Loe edasi

Siseministeerium soovib senisest enam kaasata kohalike omavalitsuste korrakaitsjaid turvalisuse tagamisse

Siseminister Mart Helme saatis valitsuskabinetti arutamiseks kohalike omavalitsuste (KOV) korrakaitseametnikele rohkemate õiguste andmise, et nad saaksid senisest enam panustada kohalikul tasandil ... Loe edasi

Keskkonnaministeerium otsib keskkonnakäppi!

Eriolukorrast ja koroonalainest hoolimata ei ole keskkonnahoidlik tegevus kuskile kadunud ja seepärast kutsume kõiki haridusasutusi ja keskkonnahariduse organisatsioone osalema Keskkonnakäpa ... Loe edasi

Looduses liikumise soovitused

Keskkonnaamet edastas teabe, mida soovitatakse looduses liikumisel järgida ja teadmiseks võtta: ► Keskkonnaameti soovitused eriolukorra ajal ► Juhised looduses liikumiseks ► Leia looduses ... Loe edasi

Eelmised 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Järgmised