Narva linn


Narvas alustati turismiviitade ja -kaartide uuendamise projektiga

Turismi arengutendents maailmas ja sealhulgas Eestis näitab individuaalturistide arvu pidevat kasvu. Sellepärast muutub üha aktuaalsemaks linna külastajatele kättesaadava ja arusaadava navigatsiooni infosüsteemi olemasolu. Selline infosüsteem hõlmab tavaliselt turismiviitu, väliskaarte ja elektroonilisel kujul kättesaadavat navigeerimisinfot. Narva turismikaardid ja -viidad paigaldati viimati üle 10 aasta tagasi ning sellest ajast saadik on infot uuendatud vaid osaliselt.

Foto: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Selle aasta alguses töötasid linnavalitsuse spetsialistid välja ning esitasid Narva linna turismiviitade ja -kaartide uuendamise projekti, mis sai toetuse maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest.

Projekti raames planeeritakse paigaldada 5 olemasolevale konstruktsioonile uued Narva turismikaardid, lisaks paigaldatakse 3 uut konstruktsiooni Ida-Viru turismikaardiga, 8 linnatootemit ja 3 suunaviita tänavate nimetustega ja 6 teeviita maakonna linnade nimetuste ja kilomeetrite arvuga.

„Väga oluline on võimaldada Narva linna saabuvatele turistidele selget ja lihtsat navigatsiooni infosüsteemi linnas orienteerumiseks. Sellest, kui lihtsalt turist jõuab kohale, sõltub suurel määral üldine mulje linnas viibimisest. Lisaks aitab turismikaartidel ja linnatootemitel olev info saada üldpilti Narva linna turismiobjektidest ja võimalusest. See omakorda võib mõjutada turisti otsust jääda linna kauemaks, et külastada rohkem kohti,“ kommenteeris projekti tegevusi Narva linna turismikoordinaator Olga Smirnova.
"Arvuliselt kõige rohkem on linnatootemeid, mis on kaasaegne ja kõige informatiivsem turismi infoviida tüüp ja mida paigaldatakse enim külastatavatesse kohtadesse. Linnatootemile paigutatakse turismikaart ja info 15 minutilise kõnni kaugusel asuvatest vaatamisväärsustest. Lisaks töötatakse projekti käigus välja interaktiivne kaardirakendus Narva ja Ida-Virumaa turismiobjektide infoga, mis on kättesaadav nii nutitelefonist kui ka veebist. Kasutajad võivad saada lisainfot turismiobjektidest 7 keeles ning planeerida marsruuti vajaliku kohani. Link interaktiivsele kaardile on kõikide turismikaartide ja linnatootemite peal QR koodina,“ – lisas Olga.

Projekt algas 1. mail 2020. aastal ja kestab 30. juunini 2021. aastal. Sellel aastal vahetatakse välja Narva linna turismikaardid, osaliselt demonteeritakse olemaolevad suunaviidad, mis segavad liiklust, töötatakse välja uute kaardikonstruktsioonide ja linnatootemite valmistamise ning paigaldamise projekt ning luuakse Ida-Viru turismikaardi kujundus.

Projekti kogueelarve on 75 695,96 eurot, millest 75% finantseeritakse maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest.

Projekti viib ellu Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet koostöös Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametiga.

Lisatud 16.06.2020, 12:57
Muudetud 16.06.2020, 14:06

eelmine järgmine