Narva linn


Läänemeremaade Nõukogu 2021 projektifondi konkurss

Läänemeremaade Nõukogu projektikonkurss, mille raames toetatakse piirkondlikke innovaatilisi lahendusi kriisist väljatulemiseks.

Konkreetsemalt peaksid projektid keskenduma haavatavatele ühiskonnagruppidele (lapsed, noored, naised, puuetega inimesed, eakad, töötud jne) sektoriüleste lahenduste leidmisele, ühiskondade vastupanuvõime tugevdamisele kultuurilise ja loovtegevuse, noorte kaasamise, hariduslahenduste ja digioskuste arendamise kaudu.

Taotletav summa peab jääma vahemikku 10 000 - 65 000 eurot, vajalik on 10% omafinantseering. Kokku valitakse välja 5-6 projekti, mis saavad tegevust alustada järgmise aasta sügisel.

Avaldusi oodatakse 15. veebruarist 31. märtsini 2021.
Projekti peab olema kaasatud osapooli vähemalt kolmest Läänemeremaade Nõukogu riigist (Eesti, Läti, Leedu, Poola, Saksamaa, Taani, Island, Norra, Rootsi, Soome, Venemaa, Valgevene).
Projekti partneriteks võivad olla üksikisikud, kogukonnad, mittetulundusühingud, kohalikud omavalitsused, ühingud, ettevõtted jm.

Täpsemad tingimused on kirjas vastavas juhendis.
Lisainfot saab Läänemeremaade Nõukogu Sekretariaadist:
Jekaterina Popova (jekaterina.popova@cbss.org).


Informatsiooni edastas avaldamiseks:
Anne Veevo
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti
projektide teenistuse juhataja
anne.veevo@narva.ee

Lisatud 17.12.2020, 08:00
Muudetud 17.12.2020, 08:31

eelmine järgmine