Narva linn


Maa-amet palub maaomanikel tutvuda oma maa andmetega

Maa-amet korrastas eelmise aasta lõpus maatüki andmeid, mille tulemusel viidi maatüki piiri ja pindala andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Sellest tulenevalt muutusid kõlvikute (st haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa või muu maa - nt märgala, teed) andmed ja vähesel määral võis muutuda ka maatüki pindala. Maatüki uued pindalad on kantud nii maakatastrisse kui ka kinnistusraamatusse.

Maa-andmete uuendamisega võis muutuda ka maamaks.
Maksustamishind arvutatakse maa-andmete alusel, mistõttu maatüki andmete uuendamisega võis kaasneda ka maksustamishinna muutus. Käesoleva aasta maamaksu arvestus tehakse juba uuendatud andmete alusel. Pöörame tähelepanu, et kõlvikuandmete muutus mõjutab maamaksu vaid selliste maaüksuste puhul, mille sihtotstarve on maatulundusmaa. Maamaksu suurus sõltub maksustamishinnast, maamaksumäärast, maksusoodustusest ja maksuvabastusest.

Oma maaüksuse andmete muudatustega saab tutvuda Maa-ameti geoportaalis ning kinnistusraamatu päringusüsteemis.

Kui Maa-ameti geoportaalis nähtavad andmed erinevad omaniku hinnangul olukorrast looduses, siis palub Maa-amet maaomanikel sellest teatada aadressil kataster@maaamet.ee või helistada infotelefonil 6750810. Maa-amet kontrollib andmed üle, vajadusel parandab need ja teavitab kohalikku omavalitsust.

Kui kohalik omavalitsus on andmeparandused sisse viinud, siis on võimalik maksu- ja tolliametil väljastada parandatud maksuteade.

Vaata videost, kuidas tutvuda oma maatüki andmetega:
video

Miks on maatükiandmeid vaja korrastada?
Oluline on, et naabermaatükkidel oleksid ühesugused piiriandmed, et tagada piiri asukoha ühene mõistmine. Uutele andmetele üleminek võimaldab edaspidi läbi viia elektroonilist maakorraldust, et lihtsustada maaga seotud toiminguid. Näiteks kui soovitakse maatükki kaheks jagada olemasolevate piiripunktide vahel, siis ei pea enam pöörduma maamõõtja poole, vaid maaamet saab jagamise teha registripõhiselt.

Lisainfo:

Triinu Rennu
Maa-ameti peadirektori asetäitja kinnisvara ja katastri valdkonnas
triinu.rennu@maaamet.ee

Lea Pauts
Maa-ameti ruumiandmete osakonna juhataja
lea.pauts@maaamet.ee


Karmen Kaukver
Maa-ameti avalike suhete nõunik
karmen.kaukver@maaamet.ee

Lisatud 08.02.2019, 11:28
Muudetud 08.02.2019, 12:03

eelmine järgmine