Narva linn


Linnamajandusamet vajab korrakaitseteenistuse vanemspetsialisti

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja konkursi

korrakaitseteenistuse vanemspetsialisti
ametikohale

Peamised teenistusülesanded:
• kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate õigusaktide täitmise kontroll Narva linna haldusterritooriumil;
• osalemine väärteomenetluses linnavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel ja volitusel oma ametikoha pädevuse piirides seaduses sätestatud korras ja ulatuses;
• tõendusteabe kogumine ja talletamine;
• väärteotoimikutega tutvumine menetlusalustele isikutele kaebemenetluse võimaldamiseks;
• väärteo materjalide säilitamine vastavalt kehtivale seadusandlusele;
• kohtuvälise menetleja jõustunud otsuste täitmisele pööramine;
• avaliku ürituse loa taotluste menetlemine;
• Narva linna avaliku tasulise parkimisala parkimistasu maksuhalduri ülesannete täitmine;
• ennetustöö tegemine õigusrikkumiste vältimiseks ning linna õigusaktidega kehtestatud nõudmiste tutvustamine linnakodanikele ja teistele isikutele;
• lahendamine ja ettepanekute tegemine avalduste, märgukirjade, selgitustaotluste ning kodanike kaebuste lahendamiseks.

Nõudmised kandidaadile:
• kõrgharidus, soovitavalt õigusalane või avalik haldus;
• töökogemus korrakaitse valdkonnas;
• vastavus avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavatele nõuetele;
• eesti keele oskus C1 tasemel;
• vene ja soovitavalt inglise keele oskus ameti töökorralduses nõutaval tasemel;
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus;
• koostööoskus ja hea suhtlemisoskus, sh suhtlemisel avalikkusega;
• väga hea läbirääkimisoskus, analüüsivõime;
• suutlikkus võtta vastu otsuseid valdkonda puudutavate küsimuste lahendamisel.

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus avalikus sektoris
• juhiluba (B-kat)

Ametikoht pakub:
• huvitavat ja pingelist tööd kiiresti arenevas piirkonnas
• konkurentsivõimelist palka
• puhkust 35 kalendripäeva
• enesetäiendamise võimalusi
• kaasaegseid töötingimusi

Tööle asumise aeg: 01.07.2020.

CV ja motivatsioonikiri märgusõnaga "KORRAKAITSE VANEMSPETSIALIST" palume saata hiljemalt 15.06.2020. a e-posti aadressil karin.uustallo@narva.ee.

Lisaküsimused esitada Narva Linnakantselei juriidilise ja personaliteenistuse vanemspetsialist Karin Uustallo’le: tel. 3599040 või e-posti aadressil karin.uustallo@narva.ee.

Lisatud 01.06.2020, 17:13
Muudetud 01.06.2020, 17:36

eelmine järgmine