Narva linn


Arenduse ja Ökonoomika Ametile anti projekti elluviimise eest tänukiri

Siseministeeriumi Euroopa territoriaalse koostöö büroo nõunik Silja Lipp andis Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile üle tänukirja suuremahulise projekti "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine" elluviimise eest.

Toetajad

Sellise tunnustamise ajendiks oli Euroopa Komisjoni arengu ja koostöö peadirektoraadi programmijuhi Alejandro Eggenschwileri tänukiri ja Euroopa Komisjoni ekspert-audiitor Ljudmila Radautani järeldused, mis olid tehtud Narva, Ivangorodi ja Sankt-Peterburgi projektipartnerite külastamise tulemuste põhjal 26.-29.11.2013. Külaskäigu eesmärgiks oli projektitegevuste audit ja seire.

Seire käigus tutvus ekspert põhjalikult projekti juhtimisstruktuuriga, projekti käiguga ja saavutatud tulemustega, veendus projekti korrektses asjaajamises, külastas ehitusobjekte (Victoria bastioni ja väikest püssirohuaita), kontrollis tehtavate tööde vastavust projekti ajakavale, vestles projekti meeskonnaga ning kohalike omavalitsuste esindajatega. Eksperdi erilise heakskiidu pälvis asjaolu, et Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti poolt elluviidavad piiriülese koostöö projektid on vastastikku seotud ning tänu sellele ilmneb sünergiline efekt Narva ja Ivangorodi linnade ajalooliste piiriäärsete alade komplekssel säilitamisel ja arendamisel.

Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine“ põhitegevused on suunatud Narva Victoria bastioni ja kurtiinis asuva püssirohukeldri restaureerimisele ning 1492. aastal ehitatud Ivangorodi kindluse seinte konserveerimisele ja püssirohuaida restaureerimisele. Projekti teostab Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet koostöös Leningradi oblasti Muuseumiagentuuriga.

Narva
Narva
Ivangorod
Ivangorod

Narvas on juba täielikult restaureeritud Victoria bastioni kaks seina, teostatud drenaažitööd ning välja kaevatud püssirohukelder. Tööd on plaanis lõpetada 2014. a suve lõpus. Selleks, et restaureerimise ettenähtud tähtajaks edukalt lõpule viia, jätkatakse ehitustöödega ka talveajal. Praegu on käimas kasemattide ja kurtiini püssirohulao puhastamine. Käredate külmade tõttu on müüritise taastamistööd ajutiselt peatatud, kuid ehitajad jälgivad tähelepanelikult välisõhu ja seina temperatuure, et esimesel võimalusel töödega jätkata. Victoria bastionil teostab töid E&G OÜ, tööde kogumaksumus on üle 2,9 mln euro.

Projekti kaasrahastab Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007-2013. Projekti kogueelarveks on ca 6,9 miljonit eurot. Programmi poolne toetus moodustab ca 6,2 miljonit eurot, sh Eesti Vabariigi poolne toetus on ca 1,8 miljonit eurot.


Info:
Projektijuht Annа Karina
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Tel. 3599082

Lisatud 04.02.2014, 13:05
Muudetud 04.02.2014, 15:43

eelmine järgmine