Narva linn


Politsei otsib isikutunnistuste näidistele uut nägu

Politsei- ja Piirivalveamet korraldab fotokonkursi uute isikutunnistuste ja elamisloakaartide näidiste näofoto leidmiseks.

4. jaanuaril alanud konkursi võidufoto avalikustatakse 27. jaanuaril, kui ID-kaart tähistab 15. sünnipäeva ning seda hakatakse kasutama isikutunnistuste ja elamisloakaartide näidistel ning dokumente tutvustavates infomaterjalides. Konkursil osalemiseks saab tänasest kuni 20. jaanuarini saata foto ja osaleja andmed e-posti aadressile konkurss@politsei.ee. Täpsemad nõuded fotole ja tingimused osalemiseks leiab PPA kodulehelt.

PPA identiteedi ja staatuste büroo juhi Margit Ratniku sõnul on uue näofoto valimine hea võimalus inimesi kaasata, et ühiselt tähistada igapäevaelus asendamatuks muutunud ID-kaardi sünnipäeva. „15 aastaga antud rohkem kui pool miljardit digiallkirja ja 339 miljonit autentimist näitab selgelt, et ID-kaart muutis meie elu mugavamaks, vähendanud bürokraatiat ja teinud rohkelt teenuseid lihtsasti kättesaadavaks.“

15 aasta jooksul on Eestis väljastatud üle 3 miljoni isikutunnistuse. Mullu kasutas ID-kaarti elektrooniliselt kaks kolmandikku kasutajatest, kes andsid aasta jooksul keskmiselt 94 digiallkirja ja autentisid end 121 korral.

Senistel isikutunnistuste näidistel kasutati kahe Kodakondsus- ja Migratsiooniameti töötaja fotot. Praegustel isikutunnistuste näidistel Mari-Liis Männiku nime kandnud Kaja sattus näidistele, sest proovifoto jaoks oli tarvis heledapäist inimest. „Esimene foto kukkus hästi välja ja nii mult palutigi nõusolekut foto kasutamiseks näidistel,“ rääkis Kaja, kuidas tema foto näidistele jõudis. „Oleks ma teadnud, et foto kasutatakse nii pikalt, siis oleksin palunud uut võtet, kuid mu neutraalne ilme oli juba siis sobiv,“ naljatleb Kaja. „Aga kuna isegi lähedased mind näidise pealt ära ei tundnud, siis muret ei olnud,“ julgustab naine.

Esimesed ID-kaardid anti pidulikult üle 2002. aasta jaanuaris ja esimeste dokumendi saajate hulgas oli president Arnold Rüütel. Hetkel on ID-kaardile avatud ligi 3000 e-teenust, kliendikaardina kasutab ID-kaarti umbes 50 ettevõtet.


Seiko Kuik
pressiesindaja
Politsei- ja Piirivalveamet
53524070
612 3152
seiko.kuik@politsei.ee


ID-kaardi fotokonkurss

Konkursi eesmärk
ID-kaardi 15. sünnipäeva puhul, mida tähistatakse 28.01.2017, kuulutab Politsei- ja Piirivalveamet 04.01.2017 välja fotokonkursi näidisdokumentidele näokujutise leidmiseks. Näokujutist kasutatakse PPA hallatavatel lehekülgedel ja teeninduskohtades, Eesti Vabariigi poolt väljaantavate isikutunnistuste ja elamisloakaartide näidistel, dokumentide turvaelemente tutvustavates voldikutes, isikut tõendavaid dokumente tutvustavates infomaterjalides ja muudel teabekandjatel ning meedias (sh sotsiaalmeedias).

Korraldaja
Konkursi korraldaja on Politsei- ja Piirivalveamet (PPA)
Registrikood 70008747
Asukoht Pärnu mnt 139, 15060 TALLINN
ppa@politsei.ee

Osalemine

Osaleja andmed
Nimi
Sünniaeg
Isikukood
Kontaktnumber
e-post

Konkursil osalemise tingimused
• Konkursil saavad osaleda kõik Eesti Vabariigi kodanikud, kes on vähemalt 18 aastat vanad.
• Fotol peavad olema nähtavad isiku pea ja õlad.
• Fotol peab isik olema kujutatud otsevaates ja loomulikus olekus – neutraalse ilmega, avatud silmadega, suletud suuga, peakatteta ning vaade peab olema suunatud objektiivi.
• Konkursil osalemiseks tuleb saata osaleja andmed (nimi, sünniaeg, isikukood, kontaktnumber, e-post) ja foto e-posti aadressile konkurss@politsei.ee.
Fotosid saab konkursile esitada 04.01.2017 kuni 20.01.2017.

Nõuded osalejale  ja osaleja kinnitused
• Osaleja on nõus oma näokujutise tasuta kasutamisega Eesti Vabariigi poolt väljaantavate isikutunnistuste ja elamisloakaartide näidistel, dokumentide turvaelemente tutvustavates voldikutes, isikut tõendavaid dokumente tutvustavates infomaterjalides ja muudel teabekandjatel ning teadvustab, et näidised on avalikuks kasutamiseks ja levitamiseks.
• Osaleja annab nõusoleku fotokonkursil esitatud foto avalikustamisega, s.h avaldamisega meedias (sh sotsiaalmeedias), PPA hallatavatel lehekülgedel ja teeninduskohtades, dokumendi näidistel, voldikutel, tutvustavatel infomaterjalidel ning muudel teabekandjatel, mis on mõeldud vabaks levitamiseks avalikkusele.
• Osaleja on nõus enda esitatud andmete kontrollimise ja töötlemisega PPA poolt.

Konkursi korraldaja õigused
• PPA-l on õigus kontrollida konkursil osaleja vastavust konkursi tingimustele ning töödelda esitatud isikuandmeid.
• PPA-l on õigus konkursi tingimustele mittevastav foto või osaleja mittesobivaks tunnistada ja konkursilt eemaldada.
• PPA-l on õigus fotokonkursil esitatud foto avaldada meedias (sh sotsiaalmeedias), PPA hallatavatel lehekülgedel ja teeninduskohtades, Eesti Vabariigi poolt väljaantavate isikutunnistuste ja elamisloakaartide näidistel, dokumentide turvaelemente tutvustavates voldikutes ja isikut tõendavaid dokumente tutvustavates infomaterjalides ning muudel teabekandjatel.
• PPA-l on õigus vajaduse korral teha fotokonkursi võitjast uus näopilt, mida avaldatakse meedias (sh sotsiaalmeedias), PPA hallatavatel lehekülgedel ja teeninduskohtades, Eesti Vabariigi poolt väljaantavate isikutunnistuste ja elamisloakaartide näidistel, dokumentide turvaelemente tutvustavates voldikutes ja isikut tõendavaid dokumente tutvustavates infomaterjalides ning muudel teabekandjatel.
• Võitja foto kasutamisel PPA hallatavatel lehekülgedel ja teeninduskohtades, Eesti Vabariigi poolt väljaantavate isikutunnistuste ja elamisloakaartide näidistel, dokumentide turvaelemente tutvustavates voldikutes ja isikut tõendavaid dokumente tutvustavates infomaterjalides ja muudel teabekandjatel ning avaldamisel (s.h meedias) tekkiv autoriõigus kuulub PPA-le.

Võitja valimine
PPA konkursi žürii valib kõikide osalejate seast välja 12 kandidaati, kelle seast valitakse hääletuse tulemusel võitja. Kõige enam PPA konkursi žüriilt hääli saanud foto võidab. Võitjaga võetakse ühendust e-posti ja/või telefoni teel. Võitja kuulutatakse välja 27. jaanuaril kell 12.00 PPA Tammsaare teeninduses (Tammsaare tee 47, Tallinn).

Lisatud 05.01.2017, 13:03
Muudetud 05.01.2017, 13:24

eelmine järgmine