Narva linn


Konkurss "Narva linna kaunis kodu 2019"

Lugupeetud kruntide omanikud ja valdajad!

Alates 1. juunist 2018 kuni 1. juunini 2019
toimub Narva Linnavalitsuse poolt väljakuulutatud konkurss
"Narva linna kaunis kodu 2019"
üleriigilise konkursi "Eesti kaunis kodu 2019" raames.

Konkursi kategooriad:
1) Eramu- ja aianduskrundid;
2) Korterelamute krundid;
3) Sotsiaal-, äri-, tootmisobjektide ja haridusasutuste krundid.

Igas kategoorias parimaks tunnistatud krunt esitatakse üleriigilisele kodukaunistamise konkursile „Eesti kaunis kodu“, kus võitjad EKKÜ keskjuhatuse otsusel saavad Eesti Vabariigi Presidendi autasu.

Kogu selle perioodi jooksul kutsume kõiki oma kodukanti armastavaid ja seda veel kaunimaks teha soovivaid inimesi osa võtma konkursist, mis on saanud heaks traditsiooniks meie riigis ja linnas.

Konkursil osalemiseks jäädvustage huvitavaid, ilusaid ja muljetavaldavaid hetki oma kodust, hoonest, territooriumist, kogudes sel moel aastaringse kollektsiooni kaunitest vaadetest. Pilte võite teha ise või kohale (pildistama) kutsuda Linnamajandusameti esindaja.

Konkursil osalemiseks tuleb osalejatel esitada Linnamajandusametile vormikohane avaldus kuni 24.05.2019.a. Avaldusi võetakse vastu kogu konkursi toimumise perioodil. Avalduse vorm on kättesaadav linna koduleheküljel ja Linnamajandusameti kommunaal- ja ehitusosakonnas (Peetri 3, 3. korrus, kab.21, linnaaednik Ljudmila Morina). Avalduse vormi on võimalik saada ka muul Teile sobival viisil (postiga, elektrooniliselt, faksiga).
Ameti esindaja kontaktandmed on: tel 3599215, tel 56650125, ljudmila.morina@narva.ee.

Teie olete ilu loonud ja loote edasi!
Mäletate? – Ilu päästab maailma!

Täname Teid ja ootame avaldusi!


Narva Linnavalitsus

Lisatud 14.06.2018, 15:10
Muudetud 14.06.2018, 15:28

eelmine järgmine