Narva linn


Küsitlus: Milline on SINU Narva?

Kutse osalemaks Narva linna üldplaneeringu raames koostatavas ja Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt tellitud taju-uuringus. Aastal 2001 viidi Narva kooliõpilaste kaasabil ja linna üldplaneeringu koostamise raames läbi sarnane uuring.

Taju-uuringu eesmärgiks on saada linnakodanikelt tagasisidet, mille kaudu on võimalik hinnata kuidas inimesed tunnevad ennast Narvas ning millised on linnaruumi tajumises viimase 20 aasta jooksul toimunud muudatused. Käesolev veebiküsimustik on eelkõige suunatud oleviku ja tulevikupildile. Oleme väga tänulikud iga mõtte ja vastuse eest, iga vastaja arvamus on meile oluline!


Küsitlus: Milline on SINU Narva?

Millisena näed ja hindad Narva linnaruumi sina? Kus sulle meeldib käia? Milliseid kohti pigem väldid? Millest tunned puudust ja kuidas muudaksid olukorda?

Palume oma mõtted jagada ja täita kaardipõhine küsimustik kuni 31.märtsini. Küsitluse eesmärk on paremini mõista, kuidas kasutavad ennekõike noored, aga ka teised elanikud Narva linnaruumi praegu ning millised on nende ootused ja vajadused tuleviku osas.


Mait Rei
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
mait.rei@narvaplan.ee

Lisatud 19.03.2020, 12:11
Muudetud 19.03.2020, 12:21

Tagasi